Saturday, April 7, 2012

เปิด Google Responce อีกครั้ง!! ช่วยเหลือผู้ประสบภัยญี่ปุ่น

Google ได้เปิดเว็บไซต์ ในรูปแบบภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น เป็นหน้าเพจพิเศษรวบรวมข้อมูลแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านการตามหาผู้สูญหาย และให้ข้อมูลแจ้งเหตุภัยต่างๆได้ด้วย หน้าเวบบริการค้นหาผู้เสียชีวิตและผู้สูญหาย Google Person Finder หลังจากที่เกิดเห็นแผ่นดินไหวและสึนามิ ไม่กี่ชั่วโมง  Google ตัดสินใจเปิด Google Crisis Response เหตุการณ์ที่ญ๊่ปุ่นขึ้นมาทันที เพื่อรวบรวมประกาศเตือน, ภาพเหตุการณ์, ข้อมูลความช่วยเหลือ, ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการคมนาคมและสาธารณูปโภค ซึ่งก็รวมถึง Google Person Finder มีคนค้นหาข้อมูลผู้สูญหายมากกว่า 4,000 คนในระยะแรก โดยได้อ้างอิงจากหน่วยช่วยเหลือต่างๆในประเทศญี่ปุ่นหลายองค์กร และล่าสุดจนถึงตอนนี้มีคนค้นหาผู้สูญหายเกือบ 70,000 ระเบียน แล้ว โดยข้อมูลจะเข้ากับเว็บไซต์หน่วยงานอาสาช่วยเหลือต่างๆ และรวมไปถึงผู้ให้บริการมือถือในประเทศญี่ปุ่น เพื่อตามค้นหาผู้สูญหายจากแผ่นดินไหว และสึนามิ บริการ Google Responce ได้เคยเปิดเว็บเป็นสื่อกลางช่วยเหลือเรื่องข้อมูลกับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆของโลก  ไม่ว่าจะเป็น แผ่นดินไหวที่เฮติ เมื่อเดือนมกราคม 2010 เป็นต้นมา , น้ำท่วมที่ปากีสถาน, แผ่นดินไหวที่จีน น้ำท่วมที่ออสเตรเลีย แผ่นดินไหวที่นิวซีแลนด์ และล่าสุดกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่น ซึ่งหน้าเว็บไซต์ Google  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม