Thursday, April 5, 2012

Ford เตรียมพัฒนาหุ่นจำลองเด็กทดสอบการชน ตัวแรกของโลก

Ford ได้เคยพัฒนาหุ่นจำลองดิจิทัลแบบผู้ใหญ่มาแล้ว โดยโครงการเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 และต้องใช้เวลานานกว่า 10 ปีจนเสร็จสมบูรณ์ในพ.ศ. 2547  หุ่นจำลองดิจิทัลนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกลไกการได้รับบาดเจ็บของร่างกาย ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาระบบปกป้องความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในครั้งนี้ฟอร์ดได้เตรียมพัฒนาหุ่นเด็ก เพื่อสร้างระบบความปลอดภัยสำหรับเด็กด้วย ดร. เจสซี รวน นักวิจัยด้านกลไกทางชีววิทยา เปิดเผยว่า ฟอร์ดได้ร่วมลงนามในข้อตกลง 1 ปีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เทียนจิน ประเทศจีน โดยทำงานร่วมกับโรงพยาบาลเด็กเทียนจิน ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสรีระของเด็กและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายของเด็กจากแหล่งข้อมูลต่างๆ   หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ผ่านเครื่องสแกนทางการแพทย์และการเก็บข้อมูลจากตำราทางกายวิภาคศาสตร์แล้ว ทีมวิจัยจะค่อยๆ สร้างอวัยวะแต่ละชิ้นเพื่อประกอบรวมกันเป็นส่วนต่างๆ ของร่างกาย  จากนั้น จะประกอบขึ้นเป็นหุ่นจำลองร่างกายของมนุษย์ซึ่งมีรายละเอียดที่ถูกต้อง และนักวิจัยจะนำเอาเครื่องมือต่างๆมาวิเคราะห์ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายทั้งหมดมาใช้ในการพิจารณาว่าแรงกระแทกจากการชนและแรงดันของระบบปกป้องความปลอดภัยภายในห้องโดยสารจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของผู้โดยสารอย่างไรบ้าง หากโครงการสำเร็จ ก็จะได้เห็นหุ่นจำลองทดสอบการชนแบบดิจิทัลสำหรับผู้โดยสารที่เป็นเด็กตัวแรกๆ ของโลก ซึ่งจะนำมาใช้ในการศึกษาวิจัยผู้โดยสารที่เป็นเด็กมีโอกาสได้รับบาดเจ็บจากการชนแตกต่างจากผู้ใหญ่อย่างไร ? เพื่อที่จะสามารถออกแบบระบบความปลอดภัยสำหรับเด็กในขณะโดยสารได้ บทความที่เกี่ยวข้อง: เกาะติดการเดินทางของลุงซานตาครอส ผ่านทาง Google Map และ Google Earth  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม