Thursday, April 5, 2012

EarthQuake Monitor Portable โปรแกรมแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว!!

ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา หลายท่านได้เห็นเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ญี่ปุ่นอย่างแผ่นดินไหวที่ทำลายชีวิตและทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลแล้วและยิ่งนับวันยิ่งใกล้ตัวประเทศไทยเข้าไปทุกที ในแผ่นดินไหว 2ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ประเทศพม่า และ 26 มีนาคม ที่ประเทศลาว ในช่วงนี้ต้องเกาะติดสถานการณ์รับมือแผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิด ด้วยโปรแกรมแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว  EarthQuake Monitor Portable โปรแกรม EarthQuake Monitor Portable นี้ เป็นโปรแกรมแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวจากส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก โดยจะเตือนแบบ Pop-Up รายงานสถานการณ์แบบ Real-Time ทันทีทันใด โดยจะแสดง ทั้งเวลาที่เกิดเหตุ  แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว พื้นที่เกิดแผ่นดินไหว ระดับความลึก และบอกพิกัดแบบละติจูดและลองติจูดด้วย โดยโปรแกรมนี้จะดึงข้อมูลจากหน่วยงาน (USGS) U.S. Geological Survey  Server โดยจะแจ้งเตือนและรายงานรายละเอียดการเกิดแผ่นดินไหวที่มีระดับการสั่นสะเทือน 5 ริกเตอร์ขึ้นไปจากทั่วโลก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download โปรแกรม ฟรีได้ที่นี่ โปรแกรมนี้พัฒนาโดย Tong Software (NaTong) ข้อมูลจาก -   See More..

บทความที่ได้รับความนิยม