Saturday, April 7, 2012

บทบาทของเทคโนโลยีหลังแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว และสึนามิในประเทศญี่ปุ่น นำมาซึ่งความสูญเสียครั้งมหาศาล ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน….การคมนาคม   การสื่อสารทางโทรศัพท์ถูกตัดขาดทันทีในเมืองที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในครั้งนี้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ทั้งในการเตือนภัย การสื่อสาร และการช่วยเหลือ ภาพเหตุการณ์ ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ คำเตือน และวีดีโอจำนวนมาก ถูก write-up ขึ้นบน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทันที ทำให้ทั่วโลกได้รับรู้พร้อมๆกันอย่างรวดเร็ว แม้ว่าโทรศัพท์จะใช้ไม่ได้ แต่ World wide web ยังคงสามารถใช้งานได้อยู่ และกลายเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารทันที ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยแจ้งไปยังครอบครัว  สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ  หน่วยงานอาสาสมัครต่างๆ และประชาชนทั่วไปจากทั่วโลก ได้รับทราบเหตุการณ์และความเดือนร้อนของชาวญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว และสึนามิ โดยตรง  และทั่วโลกก็พร้อมให้ความช่วยเหลือเช่นกัน โดยการติดต่อสื่อสารออนไลน์เพื่อร่วมกันเตือนภัย บอกข้อมูลข่าวสาร ส่งกำลังใจ บริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็น และส่งหน่วยอาสามาช่วยผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่นด้วย ในวันที่เกิดเหตุการณ์ เนื่องจากการสื่อสารโทรศัพท์ปกติไม่สามารถทำได้ การสัมภาษณ์แหล่งข่าวที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยออกทางรายการข่าว ก็ต้องอาศัยโทรศัพท์ผ่าน World wide web หรือ Voice Over IP เช่นกัน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม