Tuesday, April 3, 2012

ตำรวจทันสมัย ใช้ตู้แดงอิเลคทรอนิกส์

ท่านผู้อ่านคงจะคุ้นเคยกันดีกับตู้สายตรวจหรือเรียกกันง่ายๆและติดปากว่าตู้แดง ที่ติดอยู่ตามย่านชุมชน และสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดยจะมีตำรวจคอยมาตรวจความเรียบร้อยและลงชื่อ   ณ จุดตรวจตู้แดงเป็นประจำ แต่เดี๋ยวนี้ ตำรวจก็ปรับตัวให้เข้ายุคเข้าสมัยกับเทคโนโลยีใกล้ๆตัวกันแล้วด้วยโครงการ”ตู้สายตรวจอัจฉริยะ”หรือเรียกกันง่ายๆว่าตู้แดง electronic ระบบการทำงานของ ตู้แดงอิเลคทรอนิกส์  เปลี่ยนจากการเซ็นชื่อด้วยปากกา มาเป็นใช้ การแตะบัตรเพื่ออ่านข้อมูลแทน โดยบัตรที่ว่านี้คือบัตรประจำตัวของตำรวจ ที่มี ชิป RFID ฝังอยู่ด้วย มีรูปถ่าย ชื่อยศ ตำแหน่งของตำรวจเจ้าของบัตร เมื่อนำไปแตะที่ตัวอ่าน แล้วระบบก็จะส่งข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ที่สถานีตำรวจในเขตพื้นที่ตรวจ ผ่านทาง Net ด้วยเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้  ถ้าอยากรู้ว่าใครลงพื้นที่หรือไม่ ก็ค้นได้อย่างง่ายดายจากฐานข้อมูล ด้านหน้าของตู้ จะมีกล้องวงจรปิดคอยตรวจสอบพร้อมบันทึกการทำงานของเจ้าหน้าที่ก่อนถูกส่งข้อมูลไปที่ศูนย์ ระบบนี้ยังสามารถกำหนดความถี่ในการออกตรวจได้ หากเป็นจุดเสี่ยงก็จะเพิ่มความถี่ให้มากขึ้น ตามโครงการนี้ นอกจากตำรวจต้องแตะบัตรตามตู้แดง electronic แล้ว ก็จะต้องพูดคุยกับชาวบ้านบริเวณนั้นอย่างน้อย 3-5 นาทีด้วย ตามหลักการ ‘STOP WALK AND TALK’ (หยุด เดิน และพูดคุย) เพื่อให้ตำรวจได้รับทราบข้อมูลเบาะแสข่าวสารจากภาคประชาชน ล่าสุดมีการติดตั้งในหลายพื้นที่แล้ว แม้ขณะนี้ทั่วประเทศมีใช้ยังไม่ถึง 1,000 เครื่อง โดยจังหวัดหรืออำเภอที่มีติดตั้งอยู่ ก็คือที่จังหวัดนนทบุรี  สมุทรปราการ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม