Sunday, April 15, 2012

ปุ่ม +1 เปลี่ยนไอคอนแล้ว

ข่าวนี้สั้นๆ บันทึกไว้ว่าปุ่ม +1 เปลี่ยนดีไซน์แล้วฮับ ของเก่า ของใหม่ (ซ้ายคือยังไม่กด + ขวาคือกด + แล้ว) ส่วนตัวคิดว่าของเก่ามันดูดึงดูดกว่า ของใหม่มันจืดๆ ชอบก๊ล (แต่จะว่าไปปุ่ม Like ของ Facebook มันก็จืดนะ ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม