Tuesday, March 13, 2012

WordPress แรง! ตีโต้ Facebook Comments ด้วยการปรับระบบคอมเมนต์ให้ล็อกอินจาก Facebook, Twitter ได้

ชะรอย WordPress คงจะรู้ตัวว่าถ้าไม่ปรับกระบวนตอนนี้ อาจถูกผู้ใช้งาน WordPress เปลี่ยนระบบคอมเมนต์ไปใช้ Disqus หรือ Facebook Comments Social Plugins หรือไงก็ไม่รู้ได้ เพราะล่าสุด ระบบคอมเมนต์ของ WordPress เปิดให้ล็อกอินจาก Facebook หรือ ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม