Saturday, March 3, 2012

Twitter เปลี่ยนดีไซน์หน้าแรกอีกแล้ว?

อันนี้ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนดีไซน์มาเป็นแบบนี้นานหรือยังแฮะ แต่ที่เคยเขียนไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา หน้าแรกของเว็บทวิตเตอร์มีหน้าตาเป็นจะอี้ หน้าเว็บ ณ ปัจจุบัน แค่นี้แหละ จบข่าว  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม