Wednesday, March 21, 2012

[Pages] Facebook ปรับฟังก์ชันและหน้า Pages แบบใหม่

ปรับแก้หน้านั่นนี่กันไปเยอะแล้ว คราวนี้ก็ถึงคิวของ Pages กันแล้วค่ะ :D หลังจากที่ปรับหน้า develop Pages ไปแล้ว นั่นเอง สำหรับใครที่มี Pages เป็นของตัวเองแล้วอยาก upgrade ให้เข้าไปที่ หน้านี้ แล้วกด upgrade ค่ะ ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม