Saturday, March 24, 2012

กด Like ซะ แล้วข้าจะบอกเจ้า…

แนะนำของเล่นเล็กๆ น้อยๆ ค่ะ :D ช่วงนี้ในต่างประเทศหลายๆ กลุ่ม กำลังฮิตเล่น Like my status and ซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนอกจากโพสต์ Status ว่า กด Like สิ แล้วฉันจะบอกเธอว่า ว่าอะไรก็ว่าไป ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม