Thursday, March 8, 2012

ค่า Klout วัดความเป็นเราใน Social Network ได้จริงหรือ?

อันค่า “คล้าว (Klout)” นี่มันคืออะไร บางคนฟังแล้วเค้าก็ไม่ค่อยเข้าใจ ไม่รู้ว่ามันมาจากไหน ไม่รู้ว่าใครนำมันเข้ามา (ไม่ใช่ละ) เข้าเรื่องกันดีกว่า โลกชั้นวรรณะนั้นเป็นยังไง ใน Social Network ก็มีวรรณะที่มองไม่เห็นรายล้อมอยู่รอบตัวเรา บางคนอาจจะมีคนตามใน Twitter เยอะ เค้าอาจจะเป็น “เซเล็บ” ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม