Sunday, March 25, 2012

[Infographic] ฟาร์มจริงปะทะฟาร์มวิลล์

พบกับ Infographic แบบน่ารักๆ แฝงมุกจิกกัดระหว่างสถิติข้อมูลของการทำฟาร์มทั่วโลกเทียบกับ สถิติการทำฟาร์มในเกม (Farmville) แอบแสยงใจยังไงไม่รู้แฮะ ที่มา mashable, @iannnnn  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม