Sunday, March 18, 2012

[Infographic] จำนวนผู้เล่น Facebook ในทวีปเอเชียมีมากเป็นอันดับ 5 จากทั้งโลก

Infographic แสดงถึงจำนวนผู้เล่น Facebook ในทวีปเอเชียค่ะ จัดทำโดย Ogilvy ซึ่งดูๆ แล้วพบว่าในทวีปเอเชีย มีผู้เล่น Facebook รวมๆ แล้วมากเป็นอันดับที่ 5 จากผู้เล่น Facebook ทั่วโลกเลยทีเดียว ลองสังเกตสถิติดีๆ ก็จะเห็นว่ามีพี่ไทยอยู่ในอันดับผู้เล่น Facebook ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม