Thursday, March 8, 2012

คนดังใน Google+ เริ่มมีเครื่องหมาย Verified Name แล้ว, Mark Zuckerberg ก็มีนะ

เครื่องหมาย Verified Name ใน G+ ก็เหมือน Verified Account ใน Twitter คือมีไว้ยืนยันตัวตนของคนๆ นั้นว่าเป็นตัวจริงไม่ติงนังนะจ๊ะ ส่วนใหญ่คนที่จะมีการตีตราเหล่านี้ก็จะเป็นพวกเซเล็บริตี้ทั้งหลายนั่นแล เท่าที่เห็น (เอาเอง) คนที่ได้เครื่องหมาย Verified Name ใน ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม