Friday, March 2, 2012

Google Plus หันมาโชว์ตัวเลข Notification ที่ Title Bar แล้ว

ชะรอยตัวเลขเม็ดแดงแสลงใจที่โชว์ Notification ของ Google+ อาจจะใช้ไม่ได้ผลกับหลายๆ คนอีกต่อไป (เพราะบางคนก็ลงสคริปต์ซ่อนเม็ดแดงเอาไว้ เช่นข้าเจ้าเอง) เม็ดแดงแบบนี้ ตอนนี้มีโชว์ตัวเลข Noti บน Title Bar ด้วย จะมองว่าเหมือน Gmail ก็ได้ จะมองว่าเหมือน ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม