Monday, March 12, 2012

[ข่าวลือ] Google จะยุบ Picasa และ Blogger แล้วเอาไปรวมใน Google+ แทน

ข่าวนี้มาจาก Mashable ที่บอกว่าได้ข่าวจากวงในว่า Google จะยุบผลิตภัณฑ์ในเครือ 2 ตัวได้แก่ PicasaNet และบริการ Blogger แล้วเอาไปรวมไว้ใน Google+ แทน โดยจะค่อยๆ เพิ่มทับปรับปรุงความสามารถให้ Google+ จนน่าจะสมบูรณ์ในช่วง 2-3 เดือนนี้ ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม