Friday, March 2, 2012

[Facebook Pages] โชว์รูปตัวอย่างใน Wall ใหญ่ขึ้น, Tab Reviews & Discussions ใช้ไม่ได้แล้ว

ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ สองสามสิ่งใน Facebook Pages ฮับ รูปตัวอย่างใน Wall ใหญ่ขึ้น Tab Reviews & Discussions ใช้ไม่ได้แล้ว ภาพข่าวจาก Allfacebook ไม่รู้ว่าการปรับหน้า Page ครั้งนี้จะเป็นสัญญาณของการปรับปรุง Facebook ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม