Monday, March 19, 2012

“น้ำใจไทยไม่ตัน ปันสู่ญี่ปุ่น” กับ Facebook Pages 1 Like ให้ 5 บาท

มี กด Like จ่าย 10 เยน ของโออิชิ ต่อด้วย กด 1 Like จ่าย 15 เยน ของนิสสัน วันนี้คุณตันก็ออกมาประกาศกิจกรรม “น้ำใจไทยไม่ตัน ปันสู่ญี่ปุ่น” รายละเอียดตามภาพค่ะ ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม