Friday, March 16, 2012

คู่แข่งโอบามา ใช้ Facebook Page Sponsored Stories เป็นเครื่องมือในการหาเสียง

ในขณะที่บางกลุ่มกำลังมีเรื่องเด่นประเด็นถกว่าด้วยเรื่องของการหาเสียงของนักการเมืองไทยกับ Social Network และบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อการใช้เครื่องมือดังกล่าว ที่มีแนวคิดแบบไม่ทันโลก Realtime เอาซะเลย (ฮา) พร้อมกันนี้ก็บังเอิญว่ามีข่าวเรื่องการหาเสียงของนักการเมืองในอเมริกา (ที่มีกรณีศึกษาในตำนานจากการใช้ Social Media ในการหาเสียงของ Barack Obama จนได้รับชัยชนะเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบัน) แต่เนื่องจากใกล้จะหมดวาระในการรับตำแหน่งของโอบามาแล้ว ในตอนนี้หลายๆ พรรคก็เริ่มเคลื่อนไหวเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม