Saturday, March 24, 2012

Facebook เฉลย ระบบ “New Message”

วันนี้ Facebook ก็ได้ออกมาเฉลยแล้ว ว่าที่พัฒนาอยู่ไม่ใช่อีเมลนะจ๊ะ แต่เป็นระบบ Message ที่พัฒนาให้มีความเป็น Social มากขึ้น จุดเริ่มต้นก็คือในปัจจุบัน ผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกมี 350 ล้านคนโดยเฉลี่ย ส่วนปริมาณการรับส่ง Message ในแต่ละวัน กลับมีมากถึง ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม