Monday, March 19, 2012

Facebook เพิ่มการแท็ก @mention ในคอมเมนต์ได้แล้ว

ก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยสังเกตเวลาเราจะพิมพ์อะไรใน Status ของเรา เราจะสามารถ mention (กด @ แล้วตามด้วยชื่อของเพื่อน) เพื่อเป็นการพูดถึงเพื่อนคนนั้น (หรือเรียกว่า “แท็ก”) นั่นเอง ตอนแรกความสามารถในการ mention นี้จะใช้ได้เฉพาะกับ Status เท่านั้น แต่ตอนนี้เราสามารถใช้ @mention ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม