Saturday, March 24, 2012

Facebook ตัด Gmail ออกจากตัวเลือกในการค้นหาเพื่อน

ไม่รู้ว่าจะเป็นที่มาจากเรื่องของการที่ Google ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการใช้ Contacts API โดยผู้ที่นำ Contacts API ของ Google ไปใช้ จะต้องเปิดเผย Contacts API ของตัวเองให้ผู้อื่นใช้ได้ด้วยหรือเปล่า (อ้างอิงและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Blognone) แต่ในตอนนี้ Facebook ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม