Saturday, March 10, 2012

Facebook ปรับการแสดงผลเวลาเข้าร่วม Event ให้น่าสนใจมากขึ้น

จากเดิม Feed เวลาเราเข้าร่วม Event อะไรซักอย่าง จะมีหน้าตาแบบนี้ (เอามาจากข่าวเก่า) ตอนนี้ถ้าเรา (หรือเพื่อนเรา) กด Attfinish Event อะไรซักอย่าง ลักษณะการแสดง Feed จะมีหน้าตาแบบนี้ฮับ (นอกจากจะโชว์ว่าเราเข้าร่วมกิจกรรมอะไรแล้ว มันจะโชว์รูปภาพใน Event ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม