Monday, March 19, 2012

Facebook Comments box แบบใหม่ ใช้ล็อกอิน Yahoo! ได้ แต่ไม่มี Google และ twitter

ความสามารถอีกอันของระบบ Facebook Comment แบบใหม่ที่ไม่ได้กล่าวถึงคืออนุญาตให้คอมเมนต์ด้วยล็อกอินจากบริการอื่นๆ นั่นเองค่ะ ตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราไม่ได้ล็อกอิน Facebook แล้วต้องการคอมเมนต์ จะเลือกได้ว่าจะล็อกอินด้วย account Facebook หรือ Yahoo! ค่ะ จะเห็นว่าไม่มีทั้ง Google และ twitter (-ω-` ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม