Monday, March 12, 2012

อยากรู้ไหม Facebook ใช้เกณฑ์อะไรมาแบน App ที่ทำผิดกฎ?

เคยเป็นที่สงสัยกันมาตลอดว่า Facebook ใช้เกณฑ์อะไรมาแบน App ที่ทำผิดกฎ วันนี้ก็มีเฉลยมาฝากให้อ่านกันฮับ ใน Facebook Developers Blog กล่าวไว้ว่า เป้าหมายสำคัญของการสร้าง Facebook Platform นั้นมีให้นักพัฒนาได้สร้าง “Social Experience” ที่ดีให้กับผู้ใช้ และเพื่อป้องกัน ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม