Friday, March 23, 2012

[Dev] Facebook สร้างหน้า Platform Live Status รายงานสถานะของ Platform แบบ real Time

ไม่รู้เพราะว่าช่วงนี้ Facebook ขยันอัปเดตนู่นนั่นนี่ (และมี Bug ตามมากระจาย) หรือเปล่า จึงทำให้พี่แกสร้างหน้า Platform Live Status ขึ้นมาล่ะค่ะ :P ภายในหน้าก็จะมีบอกสถานะ Platform ในปัจจุบันว่ายังอยู่ดีหรือไม่ มีกราฟแสดง API Response ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม