Sunday, February 19, 2012

[Infographic] พฤติกรรมการแชร์ในปี 2011

ยังเป็นเรื่องของ Infographic สรุปเรื่องราวในรอบปี 2011 คราวนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมการแชร์ของผู้ใช้ในปี 2011 ที่สำรวจโดย AddThis (ที่ก่อนหน้านี้ก็เคยปล่อย [Infographic] พฤติกรรมการ share นั้น ท่านได้แต่ใดมา มาแล้ว) คราวนี้มาดูกันว่าในรอบปีที่ผ่านมา เราแชร์อะไรผ่าน Social Network ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม