Thursday, February 16, 2012

เตรียมใจ…ระบบเซ็นเซอร์ทวีตมาเยือนประเทศไทยแน่ ด้วยรัก จาก ICT

ข่าวนี้ต้องอ้างอิงจากข่าวนี้นิดหน่อย Twitter ยอมทำระบบเซ็นเซอร์ทวีตแล้ว (ถึงแม้จะไม่อยากทำก็ตาม) ซึ่งแนวคิดการเซ็นเซอร์ทวีตของทวิตเตอร์นั้น จะไม่ได้ทำกับผู้ใช้ทวิตเตอร์ทั้งหมด แต่จะใช้ในบางประเทศที่ยื่นเรื่องขอให้ทำการเซ็นเซอร์ทวีตเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานของประเทศไทยอย่างกระทรวง ICT ก็ได้แสดงท่าทียินดีกับมาตรการครั้งนี้ของทวิตเตอร์ (เป็นประเทศแรกๆ ของโลกเชียวนะ) โดยคุณจีราวรรณ บุณเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ได้เป็นคนให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทาง Bangkok ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม